• Bản Tango Cuối Cùng Ở Paris

  • Diễn viên chính:Maria Schneider Giovanna Galletti Maria Michi Marlon Brando 
  • Trạng thái:FULL
  • Đạo diễn:Bernardo Bertolucci
  • Loại:Tình CảmPhim Lẻ
  • Giới thiệu:Bản Tango cuối cùng ở Paris của Milošević, Levi trình bày một loạt hình ảnh cố gắng tái tạo lại Bản Tango cuối cùng ở Paris bằng cách sử dụng cả bản gốc của Bertolucci và những thay đổi nổi hạt của Milošević.

Dự đoán bạn thích

Bình luận của người dùng